OFERTA
 
 
 
 
REALIZACJE
 
 
      O FIRMIE
      KONTAKT
 
 
 
 
Firma PIBU "SZPAKOWSKI" realizuje projekt pod nazwą 
" Podniesienie konkurencyjności PIBU "SZPAKOWSKI" poprzez rozbudowę parku maszynowego i 
unowocześnienie procesu realizacji usług". Inwestycja jest wspófinasowana przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
 
W ramach projektu zostaną zakupione :

- Urządzenie przeciskowo-wciągające z agregatem powietrza

- Sytem instalacji igłofiltrowej z igłofiltrami oraz z agregatem

- Frezarka do asfaltu i betonu

- Koparko-ładowarka

- Młot wyburzeniowy

- Walec wibracyjny średni

- Ciągnik z przyczepą jednoosiową z trójstronnym wywrotem

Wartość całkowita projektu : 1.234.480,18 PLN

Poziom dofinansowanian do kosztów kwalifikowalnych ze środków Uni Europejskiej : 39,90 %.

Termin realizacji projektu : 2009 - 2010